Rreziku i efekteve anësore

Procedura është një regjim terapeutik shumë i rreptë dhe ndërhyrës i cili kërkon një qëndrim në spital për rreth 21 ditë (ndoshta dhe 3 ditë në njësinë e kujdesit intensiv). Rezultatet e justifikojnë të gjithë metodën terapeutike: falë kësaj metode të trajtimit ne jemi në gjendje t'i trajtojmë pacientët në mënyrë terapeutike për të cilët nuk mund të bënim asgjë për t'i ndihmuar disa vite me parë.

Rezultatet janë vërtet të mrekullueshme si në drejtim të rritjes së shkallës së mbijetesës së pacientëve, ashtu dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës së tyre.

Ekzistojnë faktorë specifikë të rrezikut që shoqërojnë secilën nga të dyja fazat e procedurës terapeutike: gjatë kohës pas operimit të pacientit, disa ndërlikime mund ta kthejnë pacientit në dhomën e operimit (më pak se 15% të rasteve). Gjithashtu, efektet anësore të cilat mund të shfaqen si rezultat i përdorimit të disa agjentëve të kimioterapisë, mund të shkaktojnë probleme të mëtejshme shëndetësore (më pak se 20% të rasteve).

Në disa raste mund të na duhet të përdorim kimioterapi sistematike shtesë për pacientin pas përfundimit të trajtimit.