Peritonektomia

Peritonektomia është heqja e tumorit nëpërmjet kirurgjisë dhe shkatërrimi ose përmes diatermisë elektrike, ose duke përdorur një bisturi me frekuencë të lartë, e të gjithave zonave që janë dukshëm të prekura. Operacioni është i gjatë e i ndërlikuar dhe mund të zgjasë nga 5 deri në 12 orë. Pranimi i pacientit në spital kryhet një ose dy ditë përpara operacionit. Përgatitja para operacionit përfshin një test të përgjithshëm klinik / laboratorik / me ndërhyrje / teste të imazherisë të toraksit, abdomenit, legenit, të tilla si radioskopitë, skanimi me tomografi të kompjuterizuar, skanimi PET, laparoskopisë së klasifikimit, shenjuesve të tumorit, etj. Një ditë para operacionit, pacienti i nënshtrohet përgatitjes së zorrëve me laksativë dhe jepen antibiotikët parandalues.