Ku mund të zbatohet kjo metodë?

Për shkak të kompleksitetit të operacionit, është e mundur që të ndryshohet ai që ka qenë zhvillimi natyral i sëmundjes në pacientët që vuajnë nga mesotelioma e peritonit dhe pseudomiksoma, si dhe në rastet e tjera të karcinomës së peritonit. Megjithatë, kjo metodë kërkon një veprim të kombinuar të një ekipi mjekësor dhe gjithashtu përdorimin e pajisjeve mjekësore të specializuara.

Për këtë arsye, jo të gjitha qendrat mjekësore janë të specializuara për kryerjen e këtyre operacioneve. Klinika "Kyanous Stavros", në bashkëpunim me drejtues nga Instituti Ndërkombëtar për trajtimin e karcinomës së peritonit, mund ta kryejë këtë metodë të veçantë.