Рискът от нежелани странични ефекти

Цялата операция е много стриктен и инвазивен режим на лечение, който изисква престой в болница от около 21 дни (и може би 3 дни в интензивното отделение). Целият терапевтичен подход оправдава като усилие от резултатите му: Благодарение на този начин на лечение днес можем да третираме пациенти, за които до преди няколко години нямахме дори възможност да направим и най-малкото.

Резултатите са наистина забележителни, както поради увеличената преживяемост на пациентите, така и благодарение на по-доброто качество на живота им.

Има специфични рискови фактори, свързани с всеки от двата етапа на лечението: по време на следоперативния период някои усложнения може да върнат пациента отново в операционната зала (не повече от 15% от случаите). По същия начин могат да възникнат странични ефекти поради използването на някои специфични медикаменти за химиотерапия, които може да създадат допълнителни проблеми на пациента (не повече от 20 % от случаите).

След края на лечението, в някои случаи може да е необходимо пациентът да бъде подложен на допълнителна системна химиотерапия.