Лабораторен контрол

Част от тумора може да бъде изпратена в лабораторията за култивиране на раковите клетки и да се тества ефективността на различни химиотерапевтични лекарства върху тях. По този начин е възможно да направим опити с лекарства, които по-късно да се използват в системната химиотерапия, и да се избегнат тези, които не са ефективни или евентуално токсични.