Къде може да се приложи методът?

Тъй като операцията е комплексна, вече е възможно да променим до скоро физиологичното развитие на състоянието на пациенти с мезотелиом и перитонеална псевдомиксома, както и други случаи на перитонеална карциноматоза. Въпреки това методът изисква комбинирането на медицинския персонал с използване на специализирано медицинско оборудване.

Поради тази причина не всички медицински центрове са специализирани за извършване на подобни процедури. Клиниката "Червен кръст", в сътрудничество с кадри от Международния институт за лечение на перитонеална карциноматоза, е в състояние да осъществява конкретния метод.