Контакти

Bulgarian

Euromedica - Червен кръст
ул. Визиис-Византос 1, 546 36, Солун
Тел. +30 2310 966000 & +30 2310 966100
Факс +30 2310 966200 & +30 2310 205041
Имейл hipec.euromedica@euromedica.gr
Уеб www.euromedica.gr