Клиниката

Клиниката EUROMEDICA - ЧЕРВЕН КРЪСТ в град Солун представлява уникален здравен център с възможност да предлага висококачествени услуги за профилактика, диагностика и лечение в северна Гърция.
Разполага със 141 легла, 6000 кв.м. площ, 18 легла за интензивна грижи и 11 хирургически зали.
Клиниката е сертифицирана по стандартите ISO 9001:2015 и ISO 22000:2005. Работи в сътрудничество с всички частни застрахователни компании и EOPYY (Национална организация на здравните услуги на Гърция) и разполага с отделения, които покриват почти всеки медицински области, както и с вътрешни лаборатории.

24-часово обслужване с линейка

ОТДЕЛЕНИЯ/ИЗСЛЕДВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИ ОТДЕЛИ

 • ОБЩА ХИРУРГИЯ
 • ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
 • ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ
 • СЪДОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ
 • КАРДИОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ
 • ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
 • HIPEC / ЗВЕНО ЗА ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ И ХИРУРГИЯ НА ХИПЕРТЕРМИЧНА ЕНДОПЕРИТОНЕАЛНА КАРКИНОМАТОЗА.
 • НЕВРОХИРУРГИЯ
 • ПАТОЛОГИЯ
 • КАРДИОЛОГИЯ
 • ПУЛМОЛОГИЯ
 • НЕФРОЛОГИЯ
 • ОРТОПЕДИЯ
 • УРОЛОГИЯ
 • БРАХИТЕРАПИЯ НА ПРОСТАТА
 • УНГ
 • ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И ХЕПАТОЛОГИЯ
 • АЛЕРГОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР
 • ХРАНЕНЕ И ДИЕТОЛОГИЯ
 • ПРЕВАНТИВНА МЕДИЦИНА (CHECK UP)

ЛАБОРАТОРИИ

 • МИКРОБИОЛОГИЯ-ХЕМАТОЛОГИЯ-БИОХИМИЯ
 • ИМУНОЛОГИЯ-ХОРМОНОЛОГИЯ
 • РАДИОЛОГИЯ
 • КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ
 • КОРОНАРНА АНГИОГРАФИЯ
 • СЪДОВА ЕХОГРАФИЯ - ТРИПЛЕКС
 • ТРИПЛЕКС ЗА СЪРЦЕ
 • СТРЕС ТЕСТ
 • ХОЛТЕР ЗА ПУЛС И КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
 • СЪРДЕЧНА КАТЕТЕРИЗАЦИЯ И ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ
 • ЦЕНТЪР ЗА ПЕЙСМЕЙКЪРИ
 • ЦИФРОВА АНГИОГРАФИЯ
 • ПУЛМОНАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
 • УРОДИНАМИКА
 • ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ-ЕНДОСКОПИЯ-ЕНДОСКОПСКА ЕХОГРАФИЯ-ERCP
 • УНГ
 • НЕВРООТОЛОГИЯ - ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

СПЕЦИАЛНИ ЗВЕНА

 • ЕДНОДНЕВЕН ПРЕСТОЙ
 • ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ ПО КАРДИОХИРУРГИЯ
 • МНОГОПРОФИЛНО ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • 2 ЗВЕНА ЗА ИЗКУСТВЕНИ БЪБРЕЦИ
 • ЗВЕНО ЗА ЛИТОТРИПЦИЯ (ESWL)

Работно време: 
24 ЧАСА / 7 ДНИ В СЕДМИЦАТА

Рецепцията и обслужване на пациенти (партер)
Работно време: 07:00 - 23:00

Спешно отделение/амбулатория (ниво -1)
Работно време: 24 часа

Часове за посещение
Хирургия - Патология (1-ви и 3-ти етаж)
ОБЯД 12:00 - 14:00 / ВЕЧЕР 17:00 - 20:00

Кардиохирургично отделение (2-ри етаж)
ВЕЧЕР 18:00 - 20:00

Интензивно отделение
ОБЯД 13:00 / ВЕЧЕР 18:00

УСЛУГИ В КЛИНИКАТА

 • БАНКОМАТ НА ETHNIKI BANK (ДВОР)
 • АВТОМАТИЧНИ МАШИНИ (ВОДА, КАФЕ, ЗАКУСКИ) (НИВО МИНУС ЕДНО)
 • БЕЗПЛАТЕН WIFI