Как се лекува перитонеалната карциноматоза?

Дълго време се перитонеалната карциноматоза се считаше за патологично образувание, което не се поддава на хирургическо лечение и което не реагира задоволително на химиотерапия. Предвид спецификата на този вид злокачествено заболяване, до преди няколко години, се смяташе за "невъзможно" да се извършва хирургическа намеса, а перспективата за възстановяване - неосъществима. Друга пречка пред лечението се дължи на слабостта на определени лекарства да се концентрират на перитонеално ниво. Перитонеумът е едно от най-честите гнезда на метастази след прилагане на терапевтични хирургически манипулации за премахване на интраабдоминални тумори.

Днес лечението на перитонеалната карциноматоза е възможно чрез комбиниране на хирургическа намеса, химиотерапия и интраперитонеална химиотерапия.

Развитието и наличието на различни терапии и иновативни методи в хирургическия и фармацевтичен сектор ни дава възможността да се борим с перитонеалната карциноматоза по ефективен начин. Най-добрият достъпен терапевтичен подход, съчетаващ хирургическа интервенция и интраперитонеална химиотерапия с режим на терапия, организиран в два етапа: първоначално - хирургическо отстраняване на заболяването и в последствие "изплакване" на перитонеалната кухина с лекарства за химиотерапия във високи концентрации с цел да се преборят свободните ракови клетки. Хирургическата намеса и интраперитонеално хипертермична химиотерапията са отделни, но еднакво важни етапи от един обединен режим с успешни резултати. За да се постигне максималната терапевтична ефективност на двата етапа, трябва да се извършат непосредствено един след друг. На практика, ако е минало известно време, дори и една седмица, интраперитонеалната хипертермична химиотерапия е неефективна, защото свободните ракови клетки могат да бъдат "уловени'' само в рамките на много кратък интервал в новообразувана тъкан, където се абсорбират, скриват и като цяло предпазват.