Как се извършва операцията?

Извършва се "изплакване" на интраабдоминалните повърхности чрез поставянето на четири помпи. Тези четири "кранчета" са свързани с външен цикъл, който функционира като помпа. Две от тях се използват за вливане на медикаментите. Другите две се поставят съответно централно в коремната кухина и повърхностно в таза и служат за връщане на медикаментите. Целият разтвор за химиотерапия циркулира при температура от около 42 ° - 43 ° C благодарения на специалната система, която поддържа тази температура.

Съществуват 2 начина на процедиране: отворен (първа снимка) и затворен (втора снимка).

С хипертермичната интраперитонеална химиотерапия медикаментите за химиотерапия може да се прилагат с изключително висока концентрация.

Разтворът за химиотерапия остава в перитонеалната циркулация за около половин час, като по този начин потокът е повече от половин литър за минута. Така се постига цялостното изплакване на коремната кухина с лекарствения разтвор и може дори да се достигнат всички свободни ракови клетки. След приключването на терапията, химиотерапичната течност, която е използвана, се абсорбира изцяло извън корема. Преди да се отвори коремната стена, се изпълнява повторно изплакване на корема за перитонеална диализа за около 5 минути. След това се пристъпва към разтварянето на коремната стена и се извършва още едно изплакване на коремната кухина с хладък физиологичен разтвор, като се опипва и манипулира с ръце, за да се премахнат останалите части от тъканта (на заболяването) или евентуални съсиреци.