Интраперитонеална химиотерапия

След хирургическото отстраняване на заболяването клетките, които са останали от него - на микроскопично и интраабдоминално ниво, се третират с интраперитонеална химиотерапия, чиято основна цел е да се елиминират всички останали свободни ракови клетки. Това е специализирана форма на химиотерапия, комбинираща действието на фармацевтични субстанции и химиотерапия, която действа селективно в областта, която ни интересува. Интраперитонеалната химиотерапия се доказва като изключително ефективна, тъй като успява да премине "бариерата", която пречи на медикаментите за химиотерапия да действат по най-добрия възможен начин при администриране по венозен път. Тази техника комбинира множество резултати, които от една страна се дължат на високата температура, а от друга - на анатомичната позиция на интервенцията.

Високата температура придава на процедурата свойства, които могат да се борят с тумора, улеснява проникването на някои лекарства вътре в клетките и засилва действието си във вътрешността им. Анатомична позиция на цялата операция (интраабдоминалнa) позволява заболяването да се излага на противотуморни медикаменти във високи дози, като намалява до минимум по-честите нежелани реакции от тях. Дозата може да бъде стотици (понякога хиляди) пъти по-голяма от тази, прилагана венозно, тъй като зарадаи бариерата на перитонеума не се абсорбира в системната циркулация.

Влиянието на хипертермията в противотуморната активност на лекарствата..

Ефективността на химиотерапията вече е доказана в лечението на мезотелиоми и псевдомиксоми на перитонеума (редки неоплазми), но е доказано от проучванията, че е ефективна и при лечение на рак на дебелото черво, стомаха и яйчниците. Допълнителни изследвания, които ще ви помогнат със своите заключения при прогнозирането и развитието на горните заболявания, се провеждат в момента.